2009

Oceněné práce

 • Martin Négyesi
  Kinetika růstu vrstvy alfa-Zr(O) ve slitině Zr1Nb
  České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
 • Jan Škarohlíd
  Návrh rektifikační komory na UF6
  České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
 • Milan Hanuš
  Numerical modeling of neutron transport
  Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd
 • Pavel Svoboda
  Návrh těsnění HDR HCČ 317 v JE Pakš
  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství

  

Fotogalerie

9. mikulášské setkání

 

Sborník

 Ke stažení zde

 

Článek

Článek je k přečtení zde