2013

Oceněné práce

Bakalářské práce

 • Vít Kopeček
  Validace termohydraulického systémového kódu na jednoduchém příkladu
  ČVUT Praha, Fakulta strojní
 • Martin Beneš
  Problematika lidského faktoru v jaderné energetice
  ČVUT Praha, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Diplomové práce

 • Tomáš Zahrádka
  Použití a ekonomická analýza paliva s vylepšenou tepelnou vodivostí přidáním oxidu beryllia v jaderné elektrárně VVER 1000/320
  ČVUT Praha, Fakulta strojní
 • Radek Bulín
  Problematika počítačových simulací dynamiky regulačních orgánů u jaderných reaktorů
  Západočeská univerzita v Plzni
 • Monika Soukupová
  Teplotechnický návrh experimentální smyčky s nadkritickým oxidem uhličitým 
  ČVUT Praha, Fakulta strojní 
 • Bc. Jan Štefan
  Fraktografický přístup k hodnocení zkoušek lomové houževnatosti materiálů TNR v stavu po ozáření neutrony
  ÚJV Řež, a.s.

 

Fotogalerie

13. mikulášské setkání

 

Sborník

 Ke stažení zde