10. ročník Mikulášskeho setkání

Mikulášske setkání mladej generácie Českej Nukleárnej spoločnosti sa stalo za posledných 10 rokov tradíciou, ktorú si nenechajú újsť študenti a mladý jadrový odborníci z Českej republiky a vďaka dobrým vzťahom ani Mladá genrácia Slovenskej nukleárnej spoločnosti. Záujem o účasť na tomto seminári každoročne rastie, rovnako ako i jeho odborná úroveň. Desiaty ročník stretnutia, ktorý sa uskutočnil 8.- 10.12. 2010 v Brne, však predčil všetky očakávania.

Odbornú časť stretnutia otvoril prvý deň Prof. RNDr. Jiří Hála, CSc. svojou prednáškou na nevyčerpateľnú tému havárie Černobylu. Po ňom nasledovali prezentácie mladých odborníkov, v ktorých predstavovali svoju prácu a získané výsledky. Témy prvého dňa sa týkali vodíkového hospodárstva, jadrovej bezpečnosti, experimentálnych zariadení a detekcie neutrónov.

Prvý večer bola naplánovaná prehliadka mesta Brno s výkladom historických faktov a príbehov týkajúcich sa niektorých budov a monumentov. Počas prechádzky sme mali možnosť zastaviť sa na vianočných trhoch a ochutnať miestny punč, ktorý nám v ten chladný večer dodal energiu na ďalšiu cestu - smer vŕšok, kde sa rozprestietra katedrála Petrov. Prvý večer sme zakončili spoločnou večerou v malej hospůdke, kde prebiehali rozhovory nielen na odbornú tému.

Druhý deň ráno zástupca ČNS – Ing. Václav Bláha, CSc. odovzdal diplomy za najlepšie diplomové práce v akademickom roku 2009/2010. Stretnutie ďalej pokračovalo prezentáciou prác ocenených autorov.

V tento deň boli hlavnými hosťami stretnutia zástupcovia spoločnosti Škoda JS, ktorí rozprávali o aktivitách a projektoch riešených v rámci ich spoločnosti. Prednáška zahŕňala informácie o návrhu prepravných kontajnerov jadrového paliva i v súčasnosti široko diskutovanú tému hlbinného úložiska.

Po spoločnom obede sa konala posledná odborná časť stretnutia, kde sa ku slovu dostali opäť mladí odborníci s témami zo širokej oblasti - od vyraďovania jadrových elektrární, cez konštrukčné materiály a dizajn reaktorov až po programovanie a aplikovanú chémiu.

Ku koncu druhého dňa nás navštívil Mikuláš s čertom a anjelom, ktorí sú symbolom Mikulášskeho setkání. Priniesli vianočnú náladu a detskú radosť aj nám dospelým. Každý kto zarecitoval básničku, alebo zaspieval pesničku, bol odmenený sladkou odmenou a krásnou mincou vyrazenou špeciálne ako spomienku na 10-ty ročník stretnutia. Takto dobre naladení a zbavení trémy z odprednášaných prezentácii sme ukončili oficiálnu časť stretnutia a vyrazili sme do reštaurácie na spoločnú večeru.

Tretí deň bola na pláne exkurzia do spoločnosti VF, a.s. v Čiernej Hore pôsobiacej v oblasti výroby dozimetrov, detekčných a tieniacích systémov. Tu sme navštívili laboratória určené na kalibráciu dozimetrov, výrobnú halu ako i obchodné oddelenie a oddelenie projekčnej činnosti.

Nezabúdajme však, že mestečko Čierna Hora je známe hlavne výrobou zlatého moku, a tak organizátori Mikulášskeho setkáni splnili sen nielen každého pivára, keď vybavili exkurziu do miestneho pivovaru. Navštívili sme miestnosti, kde sa pivo varí, uskladňuje, filtruje a dokonca aj stáča. Táto návšteva nás inšpirovala k ochutnávke miestnych špeciálnych pív v reštaurácii patriacej k pivovaru, kde nás čakal aj chutný obed. Tu sme si mohli vychutnať ešte posledné spoločné chvíle pred našim návratom domov.

Vďaka garantovi stretnutia Prof. Ing. Oldřichovi Matalovi, CSc. a organizátorom Ing. Václavu Bláhovi, CSc., Ing. Lukášovi Nesvadbovi a Ing. Hugo Šenovi ako i veľkej zásluhe sponzorov - ČNS, CYG ČNS, Odboru energetického inžinýrství FSI VUT v Brne, ČSVTS, Energovýskumu, VF, SÚRAO, ČEZ, Českej vodíkovej technologickej platforme, Operačnému programu Podnikání a inovace a EU- Európskemu fondu pro regionálny rozvoj bolo toto stretnutie výnimočné a už sa tešíme na ďalší rok.

Mladá generácia SNUS

 

Je mi mou milou povinností poděkovat organizátorům všech deseti ročníků Mikulášského setkání a také nositelům myšlenky pro vytvoření takového setkání, které se dnes stalo výkladní skříní České nukleární společnosti. Nemalý dík patří rovněž stovkám účastníků, přednášejícím i posluchačům, a taktéž vždy novým autorům píšící své zážitky ze setkání.

Úspěšnou druhou dekádu Mikulášským setkáním!

Tomáš Vytiska

předseda CYG ČNS