11. Mikulášské setkání sekce mladých ČNS

Dne 7. prosince 2011 byla odstartována druhá dekáda pravidelných Mikulášských setkání Mladé generace České nukleární společnosti, kterého se účastní mladí příznivci jádra, jaderné energetiky a příbuzných oborů nejen z různých míst České republiky, ale i ze Slovenska. Setkání probíhalo jako každoročně pod záštitou Prof. Oldřicha Matala na půdě Odboru energetického inženýrství FSI VUT v Brně. 

Při příchodu byl každý účastník uvítán milým pozdravem, úsměvem a potřesením ruky jedním z hlavních organizátorů Ing. Lukášem Nesvadbou, který na úvod řekl několik organizačních záležitostí a poté předal slovo Prof. Matalovi, který přítomné ještě jednou srdečně přivítal. 

Na začátek oficiální části 11. Mikulášského setkání byla zařazena přednáška RNDr. Bohuslava Švejdy, CSc. s názvem „Jaderná bezpečnost – základní pojmy, principy a souvislosti“. Přednášející se v úvodu zmínil, že zařadil toto téma vzhledem k nedávné havárii v JE Fukushima Daiichi. Prezentace obsahovala všechny důležité pojmy a informace týkající se jaderné bezpečnosti, které pro většinu posluchačů byly sice známé, ale po událostech v Japonsku bylo velice vhodné, aby byla tato problematika znovu připomenuta a názorně shrnuta. Po diskuzi s hostem a přestávce následovala prezentace prací mladých odborníků z oblasti fyziky, chemie či strojírenství, kteří přijeli z univerzit i z různých firem. Každý z přednášejících dostal jako poděkování za svou prezentaci modrou brašnu s obrázkem, pro toto setkání již tradičního Mikuláše plnou sladkých, vitamínových i jinak užitečných překvapení.

Po ukončení posledního bloku přednášek se ti, kteří bydleli v hotelu Palacký jeli ubytovat a celý první den byl zakončen příjemnou večerní procházkou centrem Brna doplněnou výkladem a následným posezením v hospůdce.

Druhý den ráno se opět účastníci v hojném počtu sešli a na úvod si poslechli prezentaci garanta setkání Prof. Oldřicha Matala na téma „Parní generátory čs. provenience na BOR 60 – výročí provozu“, ve které jsme se dozvěděli informace o úspěšném provozu dvou generátorů. Oba generátory jsou provozovány v Dimitrovgradu, bez připomínek provozovatele, již 20 respektive 30 let. 

V další části dopoledního programu proběhlo předávání cen o nejlepší bakalářskou a diplomovou práci, které letos oceněným studentům společně předali Ing. Václav Bláha zastupující ČNS o.s. a Ing. Zdeněk Kříž zastupující ÚJV Řež, a.s.. Ocenění studenti po obdržení cen postupně prezentovali své práce. 

Cenu za nejlepší bakalářskou práci získali a na setkání své výsledky odprezentovali: 

Petr Distler: „Study of extraction properties of BTBP-compounds“

David Rádl: „Návrh výměníku tepla z grafitových kompozitů“.

Následovali prezentace oceněných diplomantů, kterými byli:

Libor Sova: „Sklady pro skladování použitého i čerstvého paliva čtvercového typu“

Ladislav Šnajdárek: „Modifikace utěsnění víka iontového filtru TC SVO1 v JE VVER 440“

Jaroslav Šoltés: „Stanovení tepelného výkonu reaktoru VR-1 pomocí aktivačních detektorů“

Po krátké přestávce vystoupil se svou prezentací druhý host setkání, kterým byl starosta obce Rouchovany Ing. Vladimír Černý, který ve své přednášce „Občanská bezpečnostní komise a Jaderná elektrárna Dukovany“ seznámil posluchače s touto organizací, vysvětlil co předcházelo jejímu vzniku a představil její činnost. Bohatou diskuzi s hostem byli organizátoři nuceni přesunout do večerního neformálního programu, aby účastníci včas stihli oběd, který byl tradičně v restauraci KANAS.

Odpolední a zároveň i poslední oficiální část setkání vhodně vyplnili svými prezentacemi a postery mladí jaderní odborníci, kteří zde prezentovali výsledky svých prací. Všichni čtvrteční prezentující i autoři posterů byli, stejně jako předešlý den, obdarováni brašnami. Ostatní neprezentující posluchači si brašny celé dva dny trochu závistivě prohlíželi. Organizátoři je napínali dlouho, ale nakonec byli brašnami obdarováni všichni. Večerní, neoficiální sekce probíhala ve veselém duchu opět v restauraci KANAS.

Na poslední den letošního setkání se díky vstřícnosti společnosti Teplárny Brno a.s. podařilo organizátorům zařídit exkurzi do některých provozů brněnských tepláren, konkrétně se jednalo o provozy Červený mlýn a Špitálka. Díky tomu mohli účastníci porovnat nejstarší teplárenský provoz v Brně (Špitálka) s tím nejnovějším a nejmodernějším (Červený Mlýn).

Závěrečný oběd se konal v restauraci Thalia, čímž bylo jedenácté Mikulášské setkání zakončeno. Všichni odjížděli se spoustou nových informací, dojmů i nových přátelství a již teď se těší na dvanáctý ročník.

Stále se zvyšující úroveň a prestiž setkání byla vidět na každém kroku. Ať už to byly prezentace a postery mladých odborníků, disciplinovanost účastníků v dodržování časového harmonogramu, či fakt, že poprvé bylo nutno odmítat pozdě se hlásící zájemce o účast. Nelze opomenout skvělou organizaci zajištěnou Ing. Lukášem Nesvadbou, Ing. Hugo Šenem, Ing. Pavlem Nerudem a Ing. Ladislavem Šnajdárkem, která i tentokrát přispěla nemalou měrou k hladkému a velice příjemnému průběhu celého třídenního setkání. 

Na samotný závěr mi nezbývá, než poděkovat organizátorům a sponzorům za to, že nám umožnili se tohoto vydařeného jedenáctého Mikulášského setkání zúčastnit a do dalších ročníků popřát všechno nejlepší.

Monika Mervartová