Formátování příspěvku

Příspěvek

Jazyk: český nebo slovenský

Formát: vytvořen nejlépe v MS Word ve verzi Word 2010, 
Dodržujte prosím formátování dle vzorového souboru Vzor_Prispevek_Mikulas.docx

Rozsah: 4-6 stran A4 včetně obrázkových příloh, ocenění diplomanti až 8 stran A4 včetně obrázkových příloh

Předání: zaslat word i PDF verzi elektronicky na mikulas.CYG(at)gmail.com nejpozději do 30.11.2018, do předmětu zprávy "Fullpaper"

S ohledem na každoroční problémy se sestavováním sborníku zapřičiněné např. špatným formatováním odevzdaných příspěvků upozorňujeme, že příspěvky, které nebudou do dané doby upraveny v požadované délce a formátu budou z tisku sborníku vyřazeny.

Prezentace

Jazyk: český nebo slovenský

Délka: 15 minut (cca 12 minut prezentace + 3 minuty případná diskuze), ocenění diplomanti 20 minut (15 minut prezentace + 5 minut diskuze)

Předání: elektronicky v den prezentace, nejlépe cca 30 minut před začátkem

Poster

Jazyk: český nebo slovenský

Velikost: formát A0 = 1189 x 841 mm (V x Š)

Předání: cca 30 minut před začátkem Mikulášského setkání.

Upozornění: 
Prezentujícímu, který nepředá nejdpozději v den prezentování elektronickou formu příspěvku, nebude umožněno prezentovat !!!