O nás

 

ČESKÁ NUKLEÁRNÍ SPOLEČNOST (ČNS)

Česká nukleární společnost (ČNS) je dobrovolnou, odbornou organizací, která je ve smyslu zákona č.345/90 Sb o sdružování občanů právnickou osobou (občanským sdružením) s působností na celém území České republiky a její činnost se řídí Stanovami společnosti, registrovanými u Ministerstva vnitra ČR.

Hlavním cílem je šíření objektivních informací z oblasti jaderné energetiky a souvisejících oborech v duchu trvale udržitelného rozvoje lidské společnosti. Všestrannou osvětou tak napomáhat vzdělávání veřejnosti v tomto oboru a oborech souvisejících. Snažit se zabránit tomu, aby se díky nevědomosti, nestali z jedinců a skupin potencionální šiřitelé „bludů“ o této problematice

ČNS byla založena v roce 1990 skupinou předních odborníků Ústavu jaderného výzkumu v Řeži. V té době se též utvářela nová struktura odborných společností v České republice a ČNS se stala zakládajícím členem Českého svazu vědeckotechnických společností. Současně se zapojila i do odborných struktur v rámci Evropy a stala se členem Evropské nukleární společnosti, která sdružuje 34 zemí. Ve středoevropském regionu dlouhodobě a úzce spolupracuje se Slovenskou nukleární společností (SNUS) a německou nukleární společností (KTG).

 

MLADÁ GENERACE ČESKÉ NUKLEÁRNÍ SPOLEČNOSTI (CYG)

Mladá generace České nukleární společnosti (CYG) byla založena 7. 7. 1997, je jednou ze sekcí ČNS a je také členem Young Generation Network při Evropské nukleární společnosti a v současnosti registruje několik desítek členů (ČEZ-ETE, ČEZ-EDU, ČEZ-HSP, EGP, ÚJV, Škoda Praha, Škoda JS, VÚJE Temelín, ČVUT-FJFI, Energovýzkum).

Rozvoj jaderné energetiky ve 21. století je zcela závislý na nastupující mladé generaci, jelikož generace odborníků, kteří v uplynulém půlstoletí budovali dnešní jaderný průmysl a know-how, odchází postupně po celoživotním úsilí právem na zasloužený odpočinek. Více a více mladých lidí musí být proto připraveno převzít vedoucí roli v jaderném průmyslu a výzkumu. To je důvod proč:

  • se Czech Young Generation (CYG) snaží o získávání a vzdělávání mladých inženýrů, techniků a ostatního kvalifikovaného personálu pro práci v oblastech využívání jaderné technologie, ať už se jedná o školy a univerzity, nebo o jaderný průmysl samotný,
  • usiluje o vytváření prostoru pro navazování a udržování kontaktů mezi mladými inženýry, techniky a studenty jaderných oborů, jakož i o budování kontaktů a intenzívní výměnu zkušeností mezi starší a mladou generací,
  • se zasazuje o pořádání odborně orientovaných seminářů, konferencí a setkání odborníků, se zaměřením především na mladou generaci, kde mají mladí lidé možnost prezentovat své názory a stanoviska (např. Mikulášská setkání v Brně),
  • podporuje aktivní zapojení mladých lidí do práce České nukleární společnosti, včetně jejich zapojení do vedoucích funkcí,
  • se snaží o vytváření prostoru pro společnou komunikaci a setkávání členů jednotlivých "Young Generation" na evropské úrovni a rozšiřuje mezinárodní kontakty mladé generace.