Vítejte

V roce 2000 začla ČNS vyhlašovat soutěž o nejlepší diplomové práce v jaderných oborech, a bylo tedy nutno, aby byly tyto práce nových mladých jaderných odborníku prezentovány nejen pro odbornou veřejnost. Z tohoto důvodu v roce 2001 vzniká tradice Mikulášských setkání CYG na půdě Odboru energetického inženýrství FSI VUT v Brně pod záštitou garanta setkání Prof. Ing. Oldřicha Matala, CSc.

Jedním z pilířů Mikulášských setkání se tedy staly prezentace oceněných diplomových prací. Od roku 2011 se na oceňování studentských prací podílí společně s ČNS i Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s. a soutěž se tím rozrůstá o další dvě kategorie, bakalářské práce a doktorské práce (oceněné doktorské práce nejsou na Mikulášských setkáních prezentovány).

Dalším neméně důležitými důvody vzniku setkání jsou prezentace a setkání hlavně mladých, ale i starších, odborníků pracujících v jaderném odvětví nejen z České republiky a ze zahraničí.

V posledních ročnících Mikulášských setkání je snaha organizátorů přilákat více mladých odborníků a studentů např. pozváním odborných hostů starší (zkušenější) generace. Jako příklad lze uvést Mikulášské setkání v roce 2007, kdy nás poctila svou návštěvou a příspěvkem předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost paní Ing. Dana Drábová Ph.D.

V roce 2013 se Mikulášské setkání CYG z důvodu rekonstrukce hlavní výškové budovy přesouvá na půdu Ústavu elektroenergetiky FEKT VUT Brno, kde zároveň dlouholetý garant setkání Prof. Ing. Oldřich Matal, CSc. oznámil předání žezla garance do rukou Ing. Karla Katovského PhD. Od této chvíle se historie Mikulášských setkání zarývá do půdy ÚEEN FEKT VUT Brno. 

Příspěvky prezentované na setkáních bývají výhradně z jaderného odvětví a jsou po každém ročníku uspořádány do sborníků, ke kterým se již od začátku přiřazují čísla ISBN.

 

19. Mikulášské setkání proběhlo ve dnech 4.-6.12.2019.

20. Mikulášské setkání proběhne 9.-11.12. 2020 na půdě FEKT VUT

Registrace zde

fb